پروتئین بافت دار سویا

پروتئین بافت دار سویا

پروتئین بافت دار سویا

پروتئین بافت دار سویا از آرد، کنسانتره، یا ایزوله پروتئینی سویا و با استفاده از فرآیند اکستروژن تحت حرارت مرطوب و فشار بالا تولید می شود. این فرآورده ها به دلیل انسجام بافتی و ساختمانی باعث پایداری محصول حین آماده سازی و پخت شده که بر بهبود بافت و کیفیت محصولات غذایی موثر است. به علاوه پخت اکستروژن باعث دناتوره کردن پروتئین های بازدارنده های تریپسین، از بین بردن طعمهای نامطلوب و پخش یکنواخت رنگ ها، مواد شیمیایی و دیگر افزودنی های موثر بر کیفیت بافتی و ظاهری می شود.

خبرنامه