درباره ما

راد تجارت

نگاه من به ایرانم مانند نگاه تو به فرزندت.

مهندس شریف، مدیر عامل شرکت تعاونی راد تجارت

شرکت تعاونی کار‏آفرینان راد تجارت متحد آمارد با برند تجاری رادسوی در قالب واحد تولیدی پروتئین سویا، در سال 1395 باهدف ارتقا سلامت جامعه در استان مازندران، شهرستان آمل تأسیس گردید. ظرفیت تولیدی شرکت راد تجارت، در شروع کار برابر با 500 تن در ماه بوده که پس از توسعه همه‌جانبه و دستیابی به سه خط تولید و نیروی انسانی بالغ‌بر صد نفر، در سال 1399 به ظرفیتی برابر با 2500 تن در ماه و 30000 تن در سال دست‌یافته است. هم‏چنین صادرات محصولات رادسوی در کشورهای همسایه مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. به‌کارگیری تیم متخصص توأم با تعهد در قبال سلامت و اعتماد مشتریان و همچنین ارتقای کیفیت، سرلوحه تمامی امور در شرکت تولیدی راد تجارت با برند رادسوی می‌باشد.

‫شرکت تعاونی کارآفرینان راد تجارت متحد آمارد با برند تجاری رادسوی در قالب یک واحد تولیدی با ارائه‬ محصولات سالم و متنوع بر پایه پروتئین گیاهی‪ ،‬موارد ذیل را به عنوان سیاستهای سازمانی موردتوجه قرار‬ ‫میدهد‪:‬‬

 • ‫‪ ‬تعهد و تلاش همه ی اعضای خانواده شرکت در راستای رسیدن به چشمانداز‬
 • ‫‪ ‬روابط سالم و حرفه ای کارکنان در محیطی پرنشاط و یادگیرنده توأم با احترام متقابل‬
 • ‬جلب اعتماد متقابل و پایدار گروه های ذینفع (مشتریان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬هیئت مدیره و مدیرعامل) از طریق شناسایی‬ ‫انتظارات آن ها‬
 • ‫‪‬افزایش رضایتمندی کلیه مشتریان از طریق شناسایی نیازها و تلاش جهت تحقق خواستههای مشتریان با‬ ‫ایجاد روابط متقابل و پایدار‬
 • ‫‪‬ارتقاء سطح کیفیت محصولات با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی‬
 • ‫‪ ‬متعهد به سالمت غذایی خانواده با ایجاد فضای اعتماد برپایه تعامل متقابل‬
 • ‫‪ ‬ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایندها‬
 • ‫‪ ‬اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی‪ ،‬ایمنی و بهداشت

‬‫مدیریت گروه تولیدی راد تجارت خود را متعهد می داند جهت برآورده نمودن الزامات قابل کاربرد ازجمله الزامات‬ ‫قانونی در حوزه کیفیت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‪ ،‬نهایت تلاش خود را بکار برده و ضمن تأمین منابع لازم،‬با همکاری‬ و تلاش همه جانبه تمامی مدیران و کارکنان شرکت‪ ،‬تحقق اهداف در چهارچوب این خط مشی را عملی سازد‪.‬‬

خط مشی سازمان

our values

ارزش های سازمان ما

‫ارزش های سازمانی در شرکت راد تجارت به شرح زیر می باشد‪:‬‬

 • شایسته سالاری
 • نظم و سخت کوشی
 • مشتری مداری‬
 • بهبود مستمر فرایندها
 • نوآوری‬
 • تمرکز بر مسئولیت و پاسخگویی‬
 • روحیه همکاری و مشارکت
 • ایمنی و رفاه کارکنان
 • حفظ احترام و ارزشهای اخلاقی

‫شرکت تعاونی کارآفرینان راد تجارت متحد آمارد با برند تجاری رادسوی در قالب یک واحد تولیدی با ارائه‬ محصولات سالم و متنوع بر پایه پروتئین گیاهی‪ ،‬موارد ذیل را به عنوان سیاستهای سازمانی موردتوجه قرار‬ ‫میدهد‪:‬‬

 • ‫‪ ‬تعهد و تلاش همه ی اعضای خانواده شرکت در راستای رسیدن به چشمانداز‬
 • ‫‪ ‬روابط سالم و حرفه ای کارکنان در محیطی پرنشاط و یادگیرنده توأم با احترام متقابل‬
 • ‬جلب اعتماد متقابل و پایدار گروه های ذینفع (مشتریان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬هیئت مدیره و مدیرعامل) از طریق شناسایی‬ ‫انتظارات آن ها‬
 • ‫‪‬افزایش رضایتمندی کلیه مشتریان از طریق شناسایی نیازها و تلاش جهت تحقق خواستههای مشتریان با‬ ‫ایجاد روابط متقابل و پایدار‬
 • ‫‪‬ارتقاء سطح کیفیت محصولات با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی‬
 • ‫‪ ‬متعهد به سالمت غذایی خانواده با ایجاد فضای اعتماد برپایه تعامل متقابل‬
 • ‫‪ ‬ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایندها‬
 • ‫‪ ‬اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی‪ ،‬ایمنی و بهداشت

‬‫مدیریت گروه تولیدی راد تجارت خود را متعهد می داند جهت برآورده نمودن الزامات قابل کاربرد ازجمله الزامات‬ ‫قانونی در حوزه کیفیت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‪ ،‬نهایت تلاش خود را بکار برده و ضمن تأمین منابع لازم،‬با همکاری‬ و تلاش همه جانبه تمامی مدیران و کارکنان شرکت‪ ،‬تحقق اهداف در چهارچوب این خط مشی را عملی سازد‪.‬‬

خط مشی سازمان

چشم انداز سازمان

ما در شرکت راد تجارت بر این باوریم تا با ارائه محصولات سالم و متنوع بر پایه پروتئین گیاهی در بازار‏های داخلی و خارجی امنیت غذایی را برای مصرف‌کنندگان از تمامی اقشار جامعه برآورده سازیم. تحقق این مأموریت درگرو ایجاد تعامل پایدار با مشتریان، تأمین‌کنندگان، ذینفعان و همکاران سازمان می‏باشد.

 

 • دارای بیشترین سهم بازار در صنعت بسته‌بندی پروتئین سویا کشور
 • صادرکننده ممتاز ملی در حوزه‌ی پروتئین سویا
 • بیشترین تنوع محصول در پروتئین بافت‏دار سویا نسبت به رقبا

گواهینامه ها و افتخارات

تعاونی برتر استان مازندران در سال 1400
تعوانی برتر استان مازندران در سال 1399

استانداردهای بین‌المللی