ذرت
ذرت
ذرت

ذرت

عوامل مختلفی بر روی قیمت های روز بازار و نرخ نوسانات روز تاثیر می گذارند که این عوامل در چند ماه اخیر در مورد ذرت بسیار متاثر تر بوده است و در مقام مقایسه می توان کنجاله هایی سویا را مثال کشید که نوسانات آن نسبتا کمتر و ملایم تر بوده است.

قیمت های روز ما از طریق سامانه های زیر اطلاع رسانی می شوند.لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در قسمت پیش سفارش اطلاعات خود را وارد کنید.

خبرنامه