پارک علم و فناوری

برترین تولید کننده محصولات پروتئینی در کشور و منطقه اهداف شرکت راد تجارت تولید محصولات سالم ، خوشمزه ومقوی برای تمامی اقشار و سنین جامعه – حضور موثر محصولات شرکت راد تجارت در بازار های بین المللی – افزایش میزان تولید با کمک حفظ و بهبود کیفیت محصولات – بهبود شیوه های کنترل کیفیت موثر در راستای افزایش کارآیی کنترل کیفیت – تولید محصولات پروتئینی جدید با استفاده از آخرین فناوری های روز – تولید محصولات جدید حاصل از سویا مانند سویا فرآوری شده ، سویا با فیبر مناسب و بهبود خصوصیات تغذیه ای سویا

خبرنامه