تبریک سال جدید شمسی توسط مهندس شریف مدیر عامل شرکت راد تجارت

تبریک نوروزی مهندس شریف به مناسبت سال 1401 شمسی و آرزوی تندرستی و موفقیت برای تمام ایرانیا.